018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Znakovni jezik u državnim i lokalnim institucijama

Komentari: isključeni

Donošenjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika, gluvonemim osobama u Srbiji, od jeseni će konačno biti omogućen ravnopravniji život. To znači da će ubuduće, sve državne i lokalne institucije imati na raspolaganju gestovnog prevodioca, čime će gluvonemim osobama biti dostupniji šalteri gradske uprave i zdravstvene i obrazovne ustanove. Ovo je zaključak tribine održane u Nišu na inicijativu resornog Ministarstva i Saveza gluvonemih Niša.

Što se tiče institucija, u Nišu za sada, radi samo jedan gestovni prevodilac i to u gradskoj upravi. To je, kažu stručnjaci, nedovoljno, naročito kada se zna da je broj gluvonemih znatno veći od 350, koliko ih je zvanično registrovano u gradu. Takvo stanje, do sada ih je lišavalo ravnopravnog uključivanja u društveni život, što bi trebalo da bude promenjeno novim zakonom.

Grad Niš je u više navrata ukazivao ne nedostatak gestovnih prevodilaca, pokušavajući da njihovu edukaciju obezbedi preko nevladinih organizacija. Ta sredstva međutim, bila su nedovoljna s obzirom na potreban broj tumača.

Tribina kojom je model novog zakona o upotrebi znakovnog jezika predstvljen gluvonemima u Nišu, četvrta je od ukupno deset, koliko će biti organizovano u čitavoj Srbiji. Posle toga biće održane i četiri javne rasprave, na kojima će ljudi oštećenog sluha dati i konkretne zamerke i dopune, na osnovu čega će biti donet konačan tekst predloga ovog zakona, čije se donošenje očekuje za nekoliko meseci. Na ovaj način biće otklonjene diskriminatorske komunikacione barijere, čime će se Srbija i u ovoj oblasti približiti standardima Evropske unije.

Povezane vesti