018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Zaštitnik građana o nagradama i naknadama za izvršitelje

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je danas da nagrade i naknade za rad privatnih izvršitelja ugrožavaju egzistenciju građana lošeg materijalnog stanja.U Mišljenju koje je Zaštitnik građana danas uputio Ministarstvu pravde i Komori izvršitelja navodi se da način na koji su uređene Pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja, nagrade i naknade u nekim okolnostima višestruko premašuju osnovni dug, čime se, kako je istakao, izigrava njihova propisana svrha i pretvaraju se u neformalnu kaznu.
Zakon o izvršenju i obezbeđenju i Pravilnik o tarifi nedovoljno uređuju postupak izvršenja i naplate nagrada i naknada, na štetu ravnoteže između javnog i privatnog interesa (u korist privatnog), smatra Zaštitnik građana.
On je ukazao da ti propisi ne sprečavaju da se postupak izvršenja optereti gomilanjem nepotrebnih i teško proverljivih troškova, pa nesavesni izvršitelji mogu da se, vršeći ovlašćenja koja su im poverena u javnom interesu, pretežno rukovode ličnim finansijskim interesom, na štetu javnog interesa koji zahteva što efikasnije izvršenje uz što manje troškove.
Zaštitnik smatra da jem radi potpunije i ravnopravnije zaštite prava izvršnih dužnika, kao i u javnom interesu (pravna sigurnost), potrebno ustanoviti pravo na efikasno pravno sredstvo protiv zaključka kojim izvršitelj odlučuje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave.
To je kako je ukazao potrebno, posebno imajući u vidu da ono postoji čak i protiv rešenja kojim sud odlučuje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave.
Potrebno je uspostaviti i efikasan mehanizam dostavljanja izvršnom dužniku koji će osigurati kako efikasnost u postupanju izvršitelja i sprovođenja izvršenja s jedne strane, tako i punu pravnu sigurnost za izvršnog dužnika s druge strane.
Raspodelu predmeta koje izvršni poverioci iz javnog sektora podnose na osnovu verodostojnih isprava radi ostvarivanja novčanih potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga treba, umesto samoregulacijom potrebno je prema stavu Zaštitnika građana, urediti imperativnim propisima koji će sadržati jasne i unapred poznate kriterijume.
To je potrebno radi prevencije korupcije, jednakog položaja (ravnopravnosti) izvršitelja i zaštite javnog interesa, naglasio je Jaković u mišljenju koje je u celosti objavljeno i na sajtu njegove kancelarije.
Janković smatra da je potrebno ojačati i mehanizme kontrole rada i odgovornosti izvršitelja radi obezbeđivanja zakonitosti i pravilnosti njihovog rada, a u interesu zaštite profesije i javnog interesa.
Tanjug 15.12.2014 15:50
Foto Tanjug S. Radovanović arhiva