018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Za ravnopravniji položaj žena u uniformi (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Iako ima izvesnih pomaka, Nacionalni akcioni plan o većem učešću žena u oružanim i policijskim snagama, u Srbiji se sporo realizije, naročito u vreme i posle izbornih ciklusa. Pored toga, još uvek nema ni adekvatne stručne, kao ni edukacije o rodnoj ravnopravnosti. Ovo je zaključak konferencije koju je u Medija centru, u okviru Programa “Žene u uniformi“ organizovao Fond socijalne i demokrtske inicijative u saradnji sa Ministarstvima odbrane i unutrašnjih poslova.

Pored poboljšanja položaja žena u sektorima odbrane i bezbednosti, osnovni cilj programa je promovisanje vrednosti ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, u skladu sa preporukama Komiteta Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1325 Saveta bezbednosti, o sprečavanju diskriminacije žena, koju je Srbija usvojila. Pomaka ima, ali je put ka ravnopravnijem shvatanju žena u uniformi još uvek trnovit.

Dr Katarina Štrbac, pukovnik Vojske Srbije, i Sonja Cvetkovic, policijski savetnik u Upravi granične policije, na početku profesionalne karijere bile su diskriminisane u odnosu na muške kolege. Vremenom ta situacija se promenila.

Konferencija u Nišu je treća faza projekta, dok je u prvoj snimljen dokumentarni film o ženama u Vojsci i policiji Srbije. Između ostalog, cilj je i da se, govoreći o odbrani i bezbednosti i ulozi žena u uniformama, istakne ključne globalna boljka – da ugrožavanje informacijske, političke, građanske bezbednosti svake ličnosti može dovesti do ugrožavanja slobode čitavog društva.

 

Povezane vesti