018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Za predaju oružja i eksplozivnih sredstava potrebna je samo lična karta (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Tokom kampanje za legalizaciju oružja koja traje od 4. marta do 4. juna 2015.godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova postavljanjem promotivnih štandova na javnom mestu, promoviše ovu akciju i pruža sve neophodne informacije o legalizaciji.
U postupku legalizacije može se predati, ili registrovati oružje, a osobe koje to učine neće biti ispitivane o poreklu oružja niti će biti pozvane na krivičnu odgovornost.
Za registraciju oružja potrebno je priložiti ličnu kartu, uverenje da se protiv vas ne vodi krivični postupak, dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi i uverenje o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem.