018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Vulin:”Novca će biti za one kojima je to najpotrebnije”

Od:
Komentari: isključeni

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin pravoslavnu Novu godinu dočekao je u niškom centru za porodični smeštaj i usvojenje, zajedno sa decom i hraniteljima. Tom prilikom je rekao da će novca biti za one kojima je to najpotrebnije bez obzira što će 2015.biti godina štednje.
Jedna od najbitnijih obaveza države je pomaganje najugroženijima i onima kojima je to najpotrebnije, rekao je ministar Aleksandar Vulin. Ministar je napomenuo da su hraniteljske porodice poseban vid socijalne zaštite i da nadoknada koja se obezbeđuje za izdržavanje dece ni izbliza nije ekvivalent onom što hraniteljske porodice toj deci daju.
U centru za porodiči smeštaj i usvojenje su, kako kažu, posebno ponosi saradnjom sa hraniteljskim porodicama, a razultat te saradnje su zaštićena deca koja stastavaju u dobre i česite ljude.
Podsećamo, u centru za porodični smeštaj i usvojenje trenutno ima više od 650 štičenika koji su smešteni u 420 hraniteljskih porodica.