018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Vojna evidencija nije obavezno služenje vojnog roka

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Ministarstvo odbrane danas je počelo sa uvođenjem u vojnu evidenciju mladića rođenih 1997. i starijih godišta, koji nisu uvedeni u regrutni sistem u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina.
Portparol Ministarstav odbrane i Vojske Srbije major Jovan Krivokapić objašnjava da to ne znači ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka već ispunjavanje zakonske obaveze.
„Ministarstvo odbrane poziva sve mladiće koji u ovoj godini pune 18 godina da se odazovu na poziv i uvedu u vojnu evidenciju“, rekao je Krivokapić Tanjugu.
On je objasnio da „to nikako ne znači da su u obavezi da služe vojni rok“ istakvši da se „radi o zakonskoj obavezi koja je predviđena Zakonom o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi i to je regrutna obaveza“
Prema njegovim rečima, svi mladići imaju obavezu prema tom zakonu da se uvedu u vojnu evidenciju, a to mogu uraditi u centrima Ministarstav odbrane za lokalnu samoupravu širom Srbije.
„Ovaj poziv važi i za sve mladiće koji se nalaze u inostranstvu a drzavljani su Srbije koji treba da se jave nadlžnom diplomatsko konzularnom predstavništvu i tu ispune svoju zakonsku obavezu“, rekao je Krivokapić.
On je podsetio da je od 1. januara 2011.godine obustavljeno obavezno služenje vojnog roka, a da je ostalo na snazi da važi obaveza uvođenja u vojnu evidenciju a u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.
„Taj zakon predviđa da se sistem vojne obaveze sastoji od regrutne obaveze, odnosno obaveze uvođenje u vojnu evidenciju, zatim dobrovoljnog služenja vojnog roka i obaveze služenje u rezervnom sastavu“, rekao je Krivokapić.
On je naveo i da „od ove godine počinjemo i sa uvođenjem aktivne rezerve i planiramo da do kraja godine primimo prvih 100 kandidata aktivne rezerve i time omogućimo državljanima Srbije da služe i ovom vidu rezervnog sastava“.
Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se do 27. februara u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta regruta, radnim danima od 9 do 14 časova.
To je redovna praksa u oružanim snagama a i zakonom predviđena obaveza koja je ostala na snazi nakon donošenja Odluke Skupštine Srbije o obustavi obaveze služenja vojnog roka 15. decembra 2010. godine.
Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju na uvid treba da ponese ličnu kartu i uverenje o državljanstvu Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih.
Oni koji boravi u inostranstvu uvode u evidenciju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u toj zemlji.

Tanjug 02.02.2015 12:54
Foto Tanjug, Z. Žestić (arhiva, ilustracija)