018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Usvojeni zakoni: Strankama manje para, unapređenje zdravstva

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i o Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva.

Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti predvidaju da stranke i partije ubuduće dobijaju oko 30 odsto manje sredstava iz budžeta.
Procenat za izdvajanje sredstava političkim strankama umanjuje se sa 0,15 na 0,105 odsto, kao i za finansiranje predizbornih aktivnosti sa 0,1 odsto na 0,07 odsto.
Na taj način će linearno svim političkim akterima biti umanjena sredstva u odnosu na sadašnja za više od 30 procenata.
Izmenama zakona stranke će ubuduće moći iz budžetskih prihoda da kupuju nekretnine, ali će biti u obavezi da te nekretnine koriste isključivo za obavljanje političkih atkivnosti.
To je predvideo amandman koji je usvojen, a koji je napisan u dogovoru predlagača zakona, predlagača amandmana posalnika SPO Aleksandra Jugovića, poslanika DS Aleksandre Jerkov i Balše Božovića i Trasnparentnosti Srbija.
Usvajanjem tog zakona biće smanjene stope izdvajanja za političke stranke, pa će državna kasa biti punija za 3,5 miliona evra.
Poslanici su usvojili i izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva, čiji je cilj unapređenje institucija.
Cilj izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju je unapređenje institucija u zdravstvu koje donose značajne odluke za funkcionisanje sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje umesto 21 člana ima sedam članova, a Nadzorni odbor pet, umesto dosadašnjih sedam.
Od sedam članova Upravnog odbora tog fonda, četiri će biti predstavnici države, odnosno predložiće ih ministar zdravlja, dok će po jednog člana predložiti predstavnici sindikata, penzionera i zemljoradnika.
Tri člana u Nadzornom odboru predložiće ministar zdravlja, a po jednog predstavnici sindikata i penzionera.
Kada je reč o Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, tim zakonskim rešenjima na adekvatniji i racionalniji način će se pratiti zdravstveno stanje i zdravstvene potrebe stanovništva, imajući u vidu da je u prethodnom periodu došlo do intenzivnog razvoja zdravstvenih i informaciono-komunikacionih tehnologija.
Predviđene su i novčane kazne za zdravstvene ustanove i druga pravna lica ako ne vode zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju kako je propisano zakonom, ako naruše tačnost podataka, naruše pravo na privatnost.
Tanjug   08.11.2014 17:22
Foto Tanjug, S. Ilić (arhiva)