018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

U Nišu do sada više od 36 000 zahteva za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

I pored brojnih akcija legalizacije objekata prethodnih godina, nisu dobijeni očekivani rezultati, kaže Načelnik za Uprave za planiranje i izgradnju Rodoljub Mihajlović. Nelegalna gradnja i dalje je problem broj 1 u građevinarstvu, dodaje on, a rešenje vidi u restriktivnijem zakonu.

Nelegalna gradnja je, kako Mihajlović kaže, rak rana građevinarstva. Međutim, građevinska industrija nije jedina koja je na gubitku. Kako kaže, zbog ovog problema lokalni i državni budžet oštećeni su za ogromnu svotu novca na godišnjem nivou.
Iako su akcije legalizacije krenule 1995. godine, Mihajlović kaže da do sada nijedan zakon nije uspeo da do kraja uredi ovu oblast. Zbog toga kaže da je potrebno doneti restriktivniji zakon koji će uzeti u obzir realnost na terenu i koji će se dosledno primenjivati.
U Nišu je do sada podneto više od 36 000 zahteva za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. Međutim, Mihajlović procenjuje da je broj takvih neprijavljenih objekata višestruko veći.