018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

U Institutu za javno zdravlje ispravljeni propusti u radu (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Od 17. januara 2014. godine, kada je imenovan za vršioca dužnosti dirktora Instituta za javno zdravlje prof. dr Branislav Tiodorović, u radu ovog instituta beleže se pozitivni rezultati.Ispoštovana je uredba vlade o zabrani zapošljavanja, za prvih 8 meseci zabeležen je pozitivan finansijski izveštaj, a posle 20 godina, nabavljena je medicinska aparatura i oprema neophodna za rad laboratorija.
Pored 224 stalno zaposlenih, rad Instituta za javno zdravlje Niš nezamisliv je bez nastavnika i saradnika, tj. profesora sa Medicinskog fakulteta. Posle izveštaja državne revizorske institucije za poslovanje instituta tokom 2013. godine naloženo je da se isprave brojni propusti u radu. Dvojni radni odnosi redovnih profesora i način obračuna njihovog radnog vremena i zarada bio je predmet kontrole i peispitivanja.
V. d. direktora prof. Tiodorović uveo je novčanu stimulacija za najbolje radnike. Smanjene su zarade nastavnika i saradnika i to samo onih koji ne doprinose radu instituta.
Zakonodavac je predvideo da svaka klinika mora da ima najmanje 5 doktora nauka. Problem je kako urediti dvojni radni odnos. Jer su doktori medicinskih nauka najčešće redovni profesori Medicinskog fakulteta. Oni na fakultetu primaju zaradu u punom iznosu, a na institutu iznos zarada zavisi od broja radnih sati, ali i konkretnog doprinosa u radu instituta. Ovu materiju reguliše Zakon o visokom školstvu, Zakon o radu, ali i ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji koji se zaključuju između klinika i Medicinskog fakulteta.
U Institutu za javno zdravlje očekuju da će uvođenje tzv. platnih razreda, koje je najavljeno za januar 2015.godine, sistemski rešiti ovaj problem i imati jasniju sliku o dvojnim radnim odnosima i angažovanju profesora Medicinskog fakulteta i načinu vrednovanja njihovog rada.

Povezane vesti