018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Tribina o položaju osoba sa mentalnim smetnjama (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

I osobe sa smetnjama u razvoju mogu da postanu korisni članovi društvene zajednice ukoliko za to dobiju odgovarajuću podršku, države i grada, poruka je tribine “Položaj osoba sa mentalnim invaliditetom i primeri dobre prakse” koju je organizovalo Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Iako je, kako kažu, određen napredak postignut, ostalo je još mnogo posla, jer veliki broj osoba i dalje ne može da ostvari brojna prava.

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama ove godine proslavlja 48 godina postojanja. Udruženje broji nekoliko stotina članova koji svakodnevno učestvuju u raznim aktivnostima sa ciljem da seunapredi položaj osoba sa mentalnim invaliditetom. Aktivnostisu, pre svega usmerene ka tome da se ove osobe u što većoj meri osamostale i da budu svesne svojih prava i kako da ih ostvare.

Upravo sa ciljem da se ukaže na aktuelne problem osoba sa mentalnim invalididtetom organizovana je tribina na kojoj su učestvovali predstavnici brojnih organizacija, a jedna od glavnih tema bila je samozastupanje, odnosno princip po kome osobe sa invaliditetom same govore o svojim problemima i traže svoja prava.

Iako se inkluzija u Srbiji sprovodi poslednjih 15 godina i ima primera dobre prakse, predsednik Asocijacije predstavnika inkluzije Boban Petković smatra da se u ovu oblast ne ulaže dovoljno, kao i da nedostaje edukacija sa obe strane.

Članovi Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba su za 10. oktobar – dan mentalnog zdravlja pripremili i predstavu kako bi skrenuli pažnju na goruće problem osoba sa različitim mentalnim smetnjama.

 

Povezane vesti