018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Tri krivične prijave za nesreću u Tigru

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Protiv tri odgovorna lica u fabrici Tigar tajer u Pirotu, u kojoj je nedavno povređeno šest zaposlenih, od kojih su trojica preminuli, inspektor rada je podneo krivičnu prijavu jer nije postupano po propisima o merama bezbednosti i zdravlja na radu.
Time su, kako je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izazvali opasnost za život i telo ljudi.
Inspektor rada je pisanim rešenjem naložio poslodavcu Tiger tajersa da otkloni utvrđene nedostatke u primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu, a podneta su i dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog utvrđenih prekršaja u sprovođenju propisanih mera.
Navodi se da je na osnovu nadzora na mestu gde su povređeni radnici, pisanih izjava preživelih povređenih radnika, izjava svedoka i rukovodilaca, kao i na osnovu pregledane dokumentacije, inspektor rada utvrdio niz nedostataka.
Nedostaci se, dodaje se, prevashodno odnose na procenu rizika u pisanoj formi za radno mesto u startnoj sobi, na način i mere za njihovo otklanjanje, na osposobljavanje povređenih za bezbedan i zdrav rad i rad na delovima pod naponom, na propisanu dokumentaciju za opremu za rad, postupak isključenja strujnog kola, kao i na lična zaštitna sredstva i elektroizolacionu opremu.
U fabrici Tigar tajers 23. aprila ove godine, prilikom rada na utvrđivanju kvara u startnoj sobi postrojenja za napajanje povređeno je šest zaposlenih, od kojih su trojica preminuli od posledica povreda u Specijalnoj bolnici u Bohumu, u Nemačkoj.

Tanjug 11 Maj 2015 15:08
Foto skrinšot Tanjug video