018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Transparentna podela sredstava udruženjima osoba sa invaliditetom (VIDEO)

Za 16 organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, grad Niše obezbedio je u budžetu 10 miliona dinara za narednu 2014. godinu. Novac će biti raspoređen na najtransparentniji način i to konkursom koji će narednih dana raspisati Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Posebna pažnja u narednoj godini biće poklonjena funkcionisanju službe Personalnih asistenata, rečeno je na Sednici Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom koja je odzana u gradskoj kući.

Za sve reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom za narednu 2014. godinu nije bilo umanjenje sredstava u gradskom budžetu. Iznos od 10 miliona dinara nije veliki, ali je dovoljan da se obezbedi normalno funkcionisanje udruženja i realizacija svih zacrtanih aktivnosti i projekata.

Na trećoj sednici Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom, predstavnici grada, resorne uprave i svih udruženja osoba sa invaliditetom, dogovoriće način finansiranja i dinamiku prenosa sredstava, a založiće se i za to da pojedine službe bolje funkcionišu.

Organizacije OSI već prikupljaju potrebnu dokumentaciju, jer se narednih dana očekuje da Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu raspiše javni konkurs na kome će sve Organizacije OSI imati mogućnost da konkurušu za odgovarajuća novčana sredstva. U resornoj upravi, pored transparentonosti u podeli novca, najavljuju i strožu kontrolu trošenja sredstava.

Povezane vesti