018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Sve više mladih sa psihičkim smetnjama

Komentari: isključeni

Broj mladih sa psihičkim smetnjama je u porastu, zato je neophodno učiniti sve da se simptomi blagovremeno dijagnostikuju, kako bi se na vreme počelo sa adekvatnom terapijom, ističu lekari.

Ovim povodom organizovan je internacionaloni simpozijum „Značaj ranih intervencija za mentalno zdravlje dece i adolescenata“. Organizator ovog eminentnog skupa je niški Klinički centar, odnosno Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja.

Prema statističkim podacima u porastu je broj dece i mladih sa mentalnim poremećajima, zato je neophodno na vreme otkriti simptome koji ukazuju na neki od ovih problema, odnosno blagovremena dijagnostika- istakli su učesnici ovog internacionalnog simpozijuma.

Predsednik organizacionog odbora, dr Olga Milojković sa Klinike za zaštitu mentalnog zdravlja  ističe da je za otkrivanje bolesti kod dece najmlađeg uzrasta neophodna saradnja roditelja i dečjih lekara. Doktorka Milojković ističe da je potrebno izuzetno pažljivo pristupati adolescentima, jer su  to osetljive godine, kada mladi često burno reaguju i da je zato veliki značaj pravilne dijagnostike, koja treba da postavi granicu između ponašanja svojstvenog tom uzrastu i ponašanja koje zahteva stručnu pomoć.

Kao zaključak simpozijuma je da je neophodno uspostaviti jaču vezu između porodice, škole i društva, jer samo tako, timskim radom, moguće je na vreme otkriti zdravstvene probleme i primeniti adekvatnu terapiju.

Povezane vesti