018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Strategija za borbu protiv korupcije – test za Vladu

Komentari: isključeni

Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je danas da je strategija za borbu protiv korupcije najveći test za vladu u zemlji u kojoj je politička korupcija bila najveći teret i problem, a koja teži „nultoj toleranciji“ za korupciju i kriminal. Kad je reč o političkoj korupciji, Vučić je ponovio da će biti uveden jasan proces praćenja svih prihoda javnih funkcionera, ustanovljen sistem izbegavanja sukoba interesa, kao i sistem kontrole rada javnih funkcionera. Na raspravi povodom akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije, Vučić je rekao da veruje da će Vlada Srbije u narednoj godini uspeti da stvori pravno uređenu državu, što će značiti privlačenje novih investicija, pravnu sigurnost i prosperitet za građane Srbije.

Povezane vesti