018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Srbija u vrhu po broju žalbi Povereniku

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Srbija je u vrhu po broju žalbi Povereniku za informacije od javnog značaja čiji je procenat efikasnosti delovanja 93 odsto, što govori o velikom poverenju građana u tu instituciju, ali i da još uvek postoje problemi u kominukaciji vlasti sa javnošću, rečeno je danas na skupštinskom Odboru za informisanje.
Poverenik Rodoljub Šabić izneo je podatak da je 2005. godine na njegovu adresu stiglo 437 žalbi, dok ih je prema poslednjem izveštaju 4.930.

„To je s jedne strane dobro jer je svest građana o sopstvenom pravu veća, kao i poverenje u instituciju, ali s druge strane to nije dobro jer govori o velikom broju problema, da ne postoji dobra komunikacija vlasti sa javnošću“, rekao je Šabić na obeležavanju deset godina rada te institucije.
Prema njegovim rečima, u dve trećine slučajeva, Poverenik ne okončava slučaj tako što donosi rešenje nego već posle njegove prve intervencije da objasne u čemu je problem, stiže odgovor „daćemo im tu informaciju“.
„To govori o mentalitetu koji zajedno moramo promeniti – ako prođe – prođe, ako se žali dobiće, ako se ne žali neće“, prokomentarisao je on.
Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport rekao je u parlamentu da je Poverenik na najbolji način pokazao kako se u praksi primenjuju evropski standardi koji su ključni za poštovanje osnovnih ljudskih prava.
„Oni su od posebne važnosti za sve građane, a samim tim i za proces pridruživanja EU“, rekao je Devenport i dodao da je EU u svojim izveštajima uvek pozitivno ocenjivala rad Poverenika, a da o njegovoj uspešnosti najviše govori poverenje građana koji se obraćaju nezavisnim institucijama.
Devenport je istakao da mu je poznato da je Šabić u oktobru dostavio Ministarstvu pravde nov model zakona o zaštiti ličnosti koji je prethodno bio dostupan za sugestije i komentare stručnjaka, te da je sada na nadležnom ministarstvu da pristupi izradi i preduzme mere za njegovo usvajanje.
Šef Misije OEBS-a Piter Burkahard podsetio je da se širom sveta vodi borba između javnosti i tajnosti, a da se pravo javnosti da zna, da ima pristup informacijama često žrtvuje u ime nacionalne bezbednosti ili u cilju zaštite političkih interesa.
„Poverenik Šabić je u poslednjih deset godina značajno doprineo tome da u Srbiji više bude poštovano to pravo, kao i pravo na privatnost“, rekao je Burkhard istakavši da se sada očekivanja samo povećavaju.
Citirajući Iva Andrića, da „Ko čini dobro, od njega se još više dobra očekuje“, Burkhard je prokomentarisao i da Vlada Srbije nije obezbedila izvršenje odluka Poverenika što je njena zakonska obaveza, a da to može dovesti do povećanog broja predmeta pred sudom u Strazburu.
Zaštitnik gradajana Saša Janković rekao je na sednici Odbora da veći broj žalbi pokazuje dve stvari.
„Da su nezavisni kontrolni organi, pre svega poverenik, pokazali da i u takvoj relativnoj krhkoj demokratiji kakva postoji u Srbiji je moguće ostvariti prava, i da u Srbiji mogu da zažive demokratski mehanizmi u kojima građani mogu da nađu svoje uporište u ostvarivanju prava“, rekao je on.
Tanjug 15.12.2014 12:56