018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Smanjenje plata u javnom sektoru od 1. januara 2014.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sinoć Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji predviđa da se od 1. januara iduće godine smanje plate u javnom sektoru koje su u neto iznosu veće od 60.000 dinara.
Zakon predviđa da se razlika zarade koja prelazi 60 000 dinara oporezovati sa 20 odsto, dok će za razliku zarade preko 100 000 dinara porez biti 25 odsto.

Iznos za koji će biti umanjene zarade uplaćivaće se u budžet istog dana kada se tim zaposlenim isplaćuju zarade, a Poreska uprava će po isteku kalendarskog tromesečja kontrolisati da li je u prethodnom periodu ispoštovano to pravilo.
Za nepoštovanje odredbi zakona predviđene su kazne od 50.000 do 150.000 dinara za odgovornu osobu i 500.000 do dva miliona dinara za instituciju.
Prema oceni vlade, koja je predlagač zakona,
Prema oceni vlade, koja je predlagač zakona, smanjenje zarada u javnom sektoru trebalo bi da pomogne smanjenju budžetskog deficita.
Rashodi za zaposlene u javnom sektoru veći su od tri odsto BDP, što je oko 900 miliona evra godišnje, nego u uporedivim državama centralne i istočne Evrope.
To je, prema oceni predlagača, posledica nekontrolisanog zapošljavanja i viših zarada u javnom nego u privatnom sektoru, pošto u Srbiji ima za pet do 10 odsto više zaposlenih u javnom sektoru na 1.000 stanovnika nego u drugim državama regiona, a zarade u javnom sektoru su za 35 odsto veće nego u privatnom.

Zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru do kraja 2015.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sinoć izmene 10 zakona i doneli novi zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a među novim propisima su i izmene Zakona o budžetskom sistemu kojima se na dve godine zabranjuje zapošljavanja novih radnika u javnom sektoru.
Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru važiće do 31. decembra 2015. godine.
Za izmene Zakona o budžetskom sistemu glasalo je 128 poslanika, a protiv je bilo 17.
Usvojenim Zakonom ograničava se i ukupan broj privremeno angažovanih radnika na 10 odsto ukupnog broja zaposlenih u organu ili instituciji koja se neposredno ili posredno finansira iz budžeta, a novi radnici mogu biti zaposleni samo uz saglasnost tela Vlade Srbije na predlog ministarstva ili drugog nadležnog organa.
Pošto je skupština usvojila amandman Odbora za finansije, zabrana zapošljavanja se ne odnosi na zaposlene u službama Skupštine Srbije, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za hartije od vrednosti, Fiskalnog saveta, republičke radiodifuzne agencije i Agencije za energetiku.

Povezane vesti