018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Skupština: Usvojeni zakoni, podrška EP Srbiji

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas nekoliko zakonskih predloga, čiji je cilj unapređenje borbe protiv terorizma, omogućavanje osobama sa invaliditetom kretanje uz pomoć psa vodiča, kao i regulisanje carinskih uslova tranzita robe.
Parlament je potvrdio i sporazume o zajmu sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, Frankfurt na Majni u iznosu do 15 miliona evra za projekat „Energetske efikasnosti u javnim objektima“.
Ratifikovan je i sporazum Srbije i Saveta ministara Albanije o uzajamnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja, kao i Sporazum vlada Srbije i Francuske o socijalnoj sigurnosti.
Skupština je izabrala profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dragana Mitrovića za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na predlog Vlade Srbije.
Skupština je odlučila i o prestanku da funkcije predsednika Osnovnog suda u Pančevu Stanke Simonovića, na njen lični zahtev.
Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u ciju sprečavanja terorizma predviđeno je zamrzavanje imovine označenih na listi terorista, njihovih finansijera, a osnovni cilj tog zakona, za koji je glasalo 166 poslanika, jeste unapređenje borbe protiv terorizma ustanovljavanjem sistema preventivnih i represivnih mera protiv finansiranja terorizma.
Usvajanjem tog zakona Srbija je ispunila i svoje međunarodne obaveze proistekle iz članstva u UN i Savetu Evrope, kao i usklađivanje propisa sa propisima EU.
Izmenama Carinskog zakona koje su takođe danas usvojene, kao glavna novina predviđeno je uvođenje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema koji bi trebalo da olakša sprovođenje tranzitnog postupka roba.
Izmene tog zakona, kojima se regulišu uslovi tranzita, omogući će efikasno uključivanje Srbije u sistem evropskih magistrala i preduslov su za pristupanja Konvenciji o zajedničkom tranzitu.
Kako je utvrđeno zakonom o kretanju uz pomoć psa vodiča, osobama sa invaliditetom u Srbiji biće omogućeno kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru.
U Srbiji 12.000 građana ima velike problem sa vidom, njih 9.000 potpuno je slepo, a oko 3.000 je slabovido.
Zakon će stupiti na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“, a počeće da se primenjuje za šest meseci.
U tom roku držvani organi, organi autonomne pokrajine i lokalne samouprave treba da usaglase odluke i usklade način rada sa usvojenim zakonom.
U vreme rasprave o amandmanima na predložene zakone zasedao je i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje nakon čega su se novinarima obratili kopredsedavajući Eduard Kukan i Vladimir Orlić.
Kukan, koji je i šef delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju, poručio je da u Brisel nosi poruku da je Srbija na pravom putu i ponovio da EP podržava otvaranje pregovaračkih poglavlja ove godine.
Orlić je rekao novinarima da Srbija očekuje otvaranje prvih poglavlja ove godine, a da Deklaracija koju je usvojio Parlamentarni odbor to ističe kao važnu preporuku.
Tanjug 20.03.2015 16:31
Foto Tanjug, R. Prelić (arhiva)