018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Skoro polovina sudija i tužilaca trpi neki vid pritiska (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: , ,

Prema dosadašnjim rezultatima istraživanja koje sprovodi Centar za ljudska prava, u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije, skoro polovina od 150 sudija i isto toliko tužilaca obuhvaćenih ispitavanjem, trpi neki vid pritiska tokom postupaka. Ovakav rezultat nije normalan, ali je očekivan, s obzirom na to da tranzicija pravosuđa još traje, ocenjuju iz Centra za ljudska prava ističući da je jačanje individualnog integriteta sudija i tužilaca, odnosno institucija- najbolja brana od takvih pojava.

Integritet institucija, sudija i tužilaca – sprečava korupciju, u protivnom, borba će biti uzaludna.

Prikupljeni podaci pokazuju da sudije i tužioci sebe doživaljaju čuvarima zakonistosti, ali su, istovremeno, svesni da su na margini u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast i da su postupci predugi. U najvećoj meri nezadovoljni su načinom izbora svojih kolega, kao i kriterijumima napredovanja, a na njihov rad pokušavaju da utiču, pre svega, klijenti i njihovi advokati, prijatelji, nadređena lica i stranački funkcioneri.

Dosadašnji rezultati istraživanja, takođe, govore i da, oko 70 odsto ustanova u zdravstvu, sportu i kulturi, u oblasti javnih finansija i privrede, kao i 71 odsto javnih preduzeća nisu primenili takozvane planove integriteta, kako bi identifikovali rizike od korupcije i preduzeli mere za njeno sprečavanje, iako se Srbija na to obavezala još 2010. donošenjem Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Najbolji rezultati u identifikovanju rizika od korupcije i primeni mera za njeno zaustavljanje postignuti su u Vojsci i policiji. Istraživanje, prvo ove vrste u Srbiji, započeto juna prošle, a biće završeno maja ove godine. Od 150 sudija do sada je na upitnik odogovorilo njih četrdeset dvoje,a od 150 tužilaca, njih sedamdeset dvoje. Po okončanju analize,sredinom naredne godine, Centar za ljudska prava saopštiće i konačne rezultate, ali i preporuke institucijama, ustanovama i preduzećima budžetskim korisnicima, kako bi predupredili korupciju i unapredili ostvarenje prava građana.

Povezane vesti