018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Servis personalne asistencije (VIDEO)

Komentari: isključeni

Održivost, unapređenje i modalitetiti finansiranja, osnova su daljeg rada servisa personalnih asistenata za osobe sa invaliditetom, zaključak je prvog od ukupno 6 okruglih stolova koliko će ih, na ovu temu biti održano u Nišu. Organizator je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Pored Beograda, Kragujevca i Jagodine, Niš je jedan od retkih gradova u Srbiji, koji već nekoliko godina finansira servis personalne asistencije. U narednoj godini, poznatoj po stezanju kaiša, gradskim budžetom će, za ove usluge, biti obezbeđena ista svota novca kao i 2013.

Prema pravilniku o uslugama socijalne zaštite personalnu asistenciju mogu da koriste osobe koje ostvaruju pravo na uvećani dodatak na tuđu negu i pomoć, odnosno imaju visok stepen zavisnosti od drugog lica, a pritom su i društveno aktivne.

Sve tribine koje će biti organizovane radi poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Srbiji organizuju se u okviru Projekta “Ništa o nama bez nas“. Taj moto, najbolje je prilikom svojih ranijih nastupa obrazložio švedski aktivsta Adolf Racki koji je naglasio da sve dok osobe sa invaliditetom svoja oštećenja budu doživljala kao tragediju, ili ako ih se stide i budu nevidljivi, umesto sebe slušaće druge.

Povezane vesti