018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Seminar o privredi i preduzetništvu na Ekonomskom fakultetu (VIDEO)

Predstavljanje praktičnih znanja na polju privrede i preduzetništva i trgovine bila je tema još jednog u nizu seminara organizovanih za studente Ekonomskog fakuleta u Nišu. O ovim oblastima i merama za izalazak Srbije iz krize govrili su prof. dr Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Nebojsa Atanackovic, predsednik Unije poslodaca Srbije.

Organizovanje predavanja stučnjaka iz oblasti ekonomije i preduzetnistva uobičajena je praksa Ekonomskog fakullteta. Želja je da na taj način studenti steknu dodatna praktična znanja o načinu funkscionisanja preduzetništva, privrede i eknomije.

To je od presudnog značaja i za njihov rad u firmama ili otpočinjanja sopstvenog biznisa po završteku školovanja, kažu nadležni na fakultetu.

Jedna od tema predavanja na Ekonosmkom fakultetu bila je i „Trgovina i preduzetništvo kao moguće strategije izlaska Srbije iz krize“. O tome je govorio predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković. On je, između ostalog, ocenio da su neophodne hitne i korenite reforme u mnogim oblastima kako bi se prebrodila višegodinja kriza.

Profesor Instituta ekonomskih nauka Božo Drašković, niškim studentima govoro je o Trgovini prirodnim dobrima i vrednostima, o postojećim problemima oko naknada i taksi za zaštitu životne sredine i mogućim rešenjima za privlačenje stranih investitora.

Povezane vesti