018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

SE: Manjkav stari zakon o radu

Od:
Komentari: isključeni

STRAZBUR – Savet Evrope objavio je danas izveštaj u kojem se navodi da je samo jedna trećina odredbi starog srpskog Zakona o radu u skladu sa Evropskom društvenom poveljom.
„Od 22 odredbe, osam je u skladu sa Poveljom, tri je krše, dok za preostalih jedanaest nema dovoljno podataka za ocenu“, navodi se u izveštaju Komiteta za društvena prava SE, koji se odnosi na period od 2009. do kraja 2012, i tiče se sada već nevažećeg zakona o radu.
„Izveštaj se odnosi na period do kraja 2012 i odnosi se na stari zakon, a novi ce biti obrađen u sledećem izveštaju, koga spremamo za sledeću godinu“, navela je za Tanjug portparolka Saveta Evrope Tatjana Bajeva.
Ona je dodala da Savet radi svojim tempom, te izveštaj koji se tiče novo Zakona o rau tek sledi, ali je primetila da Srbija ne ispunjava obaveze kada je reč o dostavljanju informacija.
Kao članica SE i potpisnica Evropske društvene povelje kojom se utvrđuju minimalna socijalna prava, Srbija se obavezala da podnosi relevantne zakone na ocenu Komitetu i da postupa u skladu sa preporukama.
Komitet je u današnjem izveštaju konstatovao da je Srbija pretprošle godine za gotovo tri meseca probilla rok za slanje zakona na ocenu, a zatim se oglušila o zahteve da dostavi dodatne informacije.
Na osnovu raspoloživih podataka, Komitet je u izveštaju za posmatrani period od 2009. do 2012. zaključio da je osam odredbi u skladu sa Poveljom, ali da se krše paragrafi Povelje koji se odnose na pravo na pravičnu naknadu, pravo na organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje.
Reč je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u slučaju otpuštanja, pravo na štrajk i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa.
U izveštaju se navodi da Srbija, uprkos ponovljenim zahtevima, nije dostavila podatke o još 11 odredbi, tako da nije moguće utvrditi jesu li u skladu sa Poveljom i traži se da to što pre učini.
Tanjug 22.01.2015 15:54
Foto Tanjug, D. Peternek (arhiva, ilustracija)