018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Savet poslao vladi izveštaj o vlasnicima medija u Srbiji

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD- Savet za borbu protiv korupcije dostaviće danas Vladi Srbije Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji.
„U tom izveštaju Savet je ukazao na tri ključna problema – netransparentnost medijskog vlasništva, ekonomski uticaj državnih institucija na rad medija kroz različite tipove budžetskih davanja, kao i na problem RTS-a koji umesto javnog servisa ima ulogu servisa političkih stranaka i vladajućih elita“, navodi se u saopštenju Saveta.
„U Izveštaju se analizira vlasnička struktura medija, vlasništvo države u medijima, kontrola medija kroz različite modele finansiranja, funkcionisanje regulatornih tela, kao i fenomeni tabloidizacije, cenzure i autocenzure. Kao i u prethodnom izveštaju Savet je dao perporuke Vladi za razrešenje uočenih problema“, navode.
Savet je saopštio da je tokom prošle godine poslao dopise na adrese više od 30 institucija i prikupio obimnu dokumentaciju na osnovu koje je urađen Izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji.
Savet za borbu protiv korupcije, koji je savetodavno telo Vlade Srbije, kako navode, od svog osnivanja ukazuje u svojim izveštajima na sistemsku korupciju.
U saopštenju Saveta navodi se da će nakon isteka roka od sedam dana izveštaj objaviti na veb sajtu Saveta.

Tanjug 20.02.2015 14:02
Foto Tanjug/O.Toskić, ilustracija