018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Savet Evrope: Srpski Zakon o radu manjkav

Od:
Komentari: isključeni

STRAZBUR – Samo jedna trećina odredbi srpskog Zakona o radu je u skladu sa Evropskom društvenom poveljom, stoji u danas objavljenom izveštaju Saveta Evrope.

„Od 22 odredbe, osam su u skladu sa poveljom, tri je krše, dok za preostalih jedanaest nema dovoljno podataka za ocenu”, navodi se u izveštaju Komiteta za društvena prava SE.
Kao članica SE i potpisnica Evropske društvene povelje kojom se utvrđuju minimalna socijalna prava, Srbija se obavezala da podnosi relevantne zakone na ocenu Komitetu i da postupa u skladu sa preporukama.
Međutim, Komitet je u današnjem izveštaju konstatovao da je Srbija pretprošle godine za gotovo tri meseca probilla rok za slanje zakona na ocenu, a zatim se oglušila o zahteve da dostavi dodatne informacije.
Na osnovu raspoloživih podataka, Komitet je zaključio da je osam odredbi u skladu sa Poveljom, ali da je paragrafi koji se odnose na pravo na pravičnu naknadu, pravo na organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje krše.
Reč je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u slučaju otpuštanja, pravo na štrajk i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa.
U izveštaju se navodi da Srbija, uprkos ponovljenim zahtevima, nije dostavila podatke o još 11 odredbi, tako da nije moguće utvrditi jesu li u skladu sa Poveljom i traži se da to što pre učini.
Tanjug 22.01.2015 11:34