018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Saopštenje LAF-a

Komentari: isključeni

EKSKLUZIVNO PRAVO GRADSKIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA NA TENDERSKE POSLOVE POVEĆAVA RIZIK OD KORUPCIJE

 

Lokalni antikorupcijski forum Niš poziva gradsku vlast da prekine praksu izuzimanja gradskih javno-komunalnih preduzeća iz sistema javnih nabavki tako što im eksluzivno dodeljuje poslove koji su se predhodno dobijali na tenderima jer smatra da takvo ponašanje može biti višestruko štetno, a uvećava rizik od korupcije.

LAF je zatražio zvanično mišljenje nadležnih republičkih organizacija da li su najnovije odluke Skupštine grada, kojima se izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Nišu poverava isključivo JKP „Naissus“, u skladu sa zakonima koji regulišu tu materiju. Ovaj posao do sada su uvek dobijale firme koje su na tenderima nudile najnižu cenu.

Podsećamo da je Skupština grada na poslednjoj sednici proširila delatnost JKP Naisus i na izgradnju vodovodno- kanalizacione mreže usvajanjem odluke o odredjivanju komunalnih delatnosti od lokalnog interesa i izmene odluke o osnivanju ovog JKP. Pojedini gradski zvaničnici tada su najavili mogućnost da se i javnom komunalnom preduzeću “Niš- stan” uskoro dodele novi poslovi- rušenje bespravno izgradjenih objekata u gradu, koji bi takodje trebalo da se izuzmu iz sistema javnih nabavki.

Ocenjujemo da grad ovakvim rešenjima protežira pojedina komunalna preduzeća čiji je osnivač u odnosu na druge firme na tržištu. Privilegovana komunalna preduzeća ubuduće će mimo javnih tendera obavljati gradjevinske poslove i sama formirati cene, mada je činjenica da su neka od njih predhodno bila “poražena” na tenderima upravo zbog toga što su bila skuplja od konkurenata. Povećan je prostor za koruptivno delovanje u javnom sektoru, a narušeno je više demokratskih i tržišnih principa, među kojima i princip slobodnog tržišta, slobodne konkurencije, antimonopolskog ponašanja na tržištu, javnosti u obavljanju poslova važnih za gradjane i nezavisne spoljne kontrole.

Uprkos tome, predlagači i zastupnici takvih rešenja tvrde da će ona omogućiti da se uposle brojni radnici Naisusa, a da će nezavisni nadzorni organ kontrolisati da cene budu najniže moguće, kao i da Naisus “sigurno neće uzimati podizvodjače koji bi poskupljivali posao”. Oni navode i da javni tenderi, na kojima često ima ozbiljnih propusta, kao i kršenja zakona, nisu bolji način za dobijanje posla.

LAF smatra da je ovakva argumentacija neprihvatljiva. Višak radnika u javno-komunalnim preduzećima rešava se racionalizacijom, najnižu cenu najbolje odredjuje konkurencija na javnom nadmetanju, dok se (ne)uzimanje podizvodjača propisuje, a ne “garantuje” izjavama funkcionera. Sistem javnih nabavki ne treba ograničavati ili suspendovati već svaki tender strogo kontrolisati i sankcionisati greške. Rešavanje uočenih problema kroz stvaranje novih nikada nije dalo dobar rezultat.

 

U Nišu, 10. februar 2014. Lokalni antikorpcijski forum Niš

 

 

 

Povezane vesti