018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Saopštenje LAF-a povodom najnovijeg i masovnijeg zapošljavanja u Gradskoj upravi i Opštini „Medijana“

„Lokalni antikorupcijski forum (LAF) javno poziva nadležne organe da ispitaju zakonitost najnovijeg zapošljavanja oko 50.tak radnika u niškoj gradskoj upravi i upravi gradske opštine Medijana. Poziv upućujemo niškoj Policijskoj upravi, Odeljenju inspekcije rada Nišavskog upravnog okruga, niškom zaštitniku gradjana, Agenciji za borbu protiv korupcije i Državnoj revizorskoj instituciji. Kao nezavisno kontrolno telo pratićemo da li su ti organi, svaki u okviru svojih nadležnosti, postupali u ovom slučaju, koji ovih dana izaziva pažnju dela medija i javnosti.

LAF traži od svih nosilaca gradskih i opštinskih javnih funkcija da prilikom zapošljavanja radnika u gradskim i opštinskim organima, instucijama, preduzećima, ustanovama, upravama, službama, komisijama i savetima strogo poštuju zakone koji regulišu ovu materiju. Od njih tražimo da striktno poštuju i aktuelni Zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu koji zabranjuje zapošljavanje u javnom sektoru na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou do 31. decembra 2015. godine, izuzev u manjem broju precizno navedenih slučajeva. Zakon je stupio na snagu 7. decembra ove godine, kao jedna od mera za prevazilaženje ekonomske krize.

LAF ih, takodje, poziva da prekinu sa praksom urušavanja insitucije javnog konkursa, tako što dopuštaju ili podstiču njihovo raspisivanje za unapred poznate radnike. Takozvani „konkursi sa slikom“ nisu legitimni, a dovode u neravnopravan i diskriminatorski položaj sve ostale kandidate u odnosu na privilegovane pojedince zbog kojih su raspisani.

LAF takodje traži da grad Niš i opština Medijana učine dostupnim javnosti sve relevantne informacije, kao i dokumenta o postupcima, proceduri i odlukama vezanim za najnovije konkurse. To mogu učiniti na oficijelnim sajtovima, konferencijama za novinare ili na neki drugi način koji je vidljiv javnosti.“

 

Članovi LAF-a

Mladen Jovanović,

Valentina Krstić,

Igor Milosavljević,

Vesna Crnogorac

Zorica Miladinović.

 

Slučaj zapošljavanja u gradskoj i opštinskoj upravi

 

1. Od 21. oktobra, kada je gradonačelnik Niša Zoran Perišić rekao da više neće biti zapošljavanja u javnom sektoru, do 7. decembra, kada je stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u niškom dnevniku Narodne novine raspisana su 53 konkursa za 40.tak radnih mesta u gradskoj upravi. Na sam dan stupanja Zakona 7. decembra u Narodnim novinama objavljena su 23 konkursa. (DOKAZ: uvid u Narodne novine).

Gradonačelnik Niša Perišić kaže da su konkursi raspisani za osobe koje su već radile u gradskoj upravi na određeno vreme. On kaže da nije reč o novim radnim mestima i novim zapošljavanjima, što znači da neće biti povećanja ukupnog broja zaposlenih. (DOKAZ: izjave medijima koje nisu demantovane).

2. U gradskoj opštini Medijana 30. oktobra raspisan je konkurs za prijem osam opštinskih radnika, koji je trajao do 7. novembra, a kasnije su organizovana testiranja i intervjui sa kandidatima. Na konkurs se javilo 219 kandidata, od kojih su pojedini najavili tužbe jer, kako tvrde, na konkursu su uglavnom izabrani rodjaci istaknutih pripadnika vladajućih stranaka. Oni su kazali i da “više od polovine kandidata nisu došli na testiranje jer ih nadležni nisu obavestili kada se ono održava”, kao i da su svi primljeni kandidati na testu dobili maksimalni broj poena, daleko više od drugoplasiranih, što budi sumnju da su pitanja znali unapred. Ubedljivo su najbolje ocenjeni i u intervjuima koje je sa kandidatima obavila opštinska Komisija za prijem radnika. (DOKAZ: izjave medijima pojedinih učesnika na konkursu, koje su delimično demantovane).

Predsednik opštine Medijana Nebojša Krstić kaže da je opština donela Pravilnik o postupku sprovodjenja konkursa, a potom ga sprovela zakonito i transparentno, objavljujući podatke na sajtu opštine. Konkurs je, navodi, raspisan nakon što je gradonačelnik Niša Perišić dao saglasnost za prijem ovih radnika, što je njegova zakonska nadležnost. Kaže da je od osmoro novozaposlenih petoro već radilo u opštini na odredjeno vreme, a da su “samo dvoje” članovi porodica jednog opštinskog odbornika, odnosno odbornice. (DOKAZ: izjava Krstića medijima koju nije demantovao)

 

Povezane vesti

  • petar petrovic

    ukratko-bravo.
    sve ovo bih i sam potpisao.
    podrska clanovima antikorupcijskog foruma.
    neka ne dozvole da ih zaplase ili kupe.