018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Saopštenje LAF-a povodom konkursa Univerzitetske biblioteke

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Lokalni antikorupcijski forum (LAF) Niš zatražio je danas od rektora Univerziteta u Nišu, profesora doktora Dragana Antića, kao i od Upravnog odbora Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ u Nišu, da u okviru svojih ovlašćenja doprinesu da se hitno razmotri pravna valjanost aktuelnog konkursa za upravnika biblioteke, a on bude poništen ukoliko se utvrde nepravilnosti.

U zvaničnom dopisu upućenom g. Antiću i UO biblioteke LAF je ocenio da konkurs, objavljen prošlog vikenda u Narodnim novinama, nije jasan, konkretan i transparentan, a da uz to ostavlja prostor za sumnju da nije ni pravno valjan. U dopisu se navodi da u konkursu nije jasno koje obrazovanje mora da ima budući upravnik i na koji se Statut Biblioteke konkurs poziva. Navodi se i da Statut i drugi pravni akti Biblioteke nisu dostupni svim zainteresovanim kandidatima na zvaničnom sajtu ustanove u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Izražena je i sumnja da aktuelni Statut nije usaglašen sa novim Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Članovi LAF-a zatražili su od nadležnih organa na Univerzitetu i u Biblioteci da, ukoliko utvrde osnovanost njihovih primedbi, bude raspisan novi konkurs, a da se sve ostale nepravilnosti otklone.

Kao nezavisno i kontrolno telo, LAF traži i od drugih javnih ustanova i javnih preduzeća na teritoriji grada, bilo da je njihov osnivač grad ili republika, da prilikom raspisivanja i sprovođenja konkursa za izbor rukovodilaca strogo poštuju zakon i unutrašnje akte, da omoguće dostupnost akata javnosti, kao i da izbor bude jasan i transparentan.

Više konkursa za izbor rukovodilaca, pre svega konkurs za izbor direktora Narodnog pozorišta, otvorio je u poslednje vreme u javnosti niz pitanja, među kojima su zakonitost izbora i izbor rukovodilaca po partijskom kriterijumu. Zbog toga što se i mogućim i utvrđenim kokursnim nepravilnostima slabi ne samo institut konkursa, već i institucije i pravna država, a u javnosti jača sumnja u korupciju, LAF će na takve pojave javno reagovati i stalno podsticati nadležne organe da ih efikasnije suzbijaju.

 

U Nišu, 31. decembra 2013. Lokalni antikorupcijski forum

Valentina Krstić

Igor Milosavljević

Mladen Jovanović

Vesna Crnogorac

Zorica Miladinović

Povezane vesti