018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Rok za prijavljivanje za vaučere na šalterima pošta do 15. jula (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je konačnu listu od 243 ugostiteljska objekta Srbiji u kojima se mogu rezervisati odmori uz korišćenje vaučera, a prijave sa kompletnom dokumentacijom mogu se predati na šalterima Pošta Srbije od ponedeljka 6. jula. Rok za podnošenje prijava, za subvencionisano korišćenje smestaja u objektima sa te liste, sa kompletnom dokumentacijom je 15. jul.
Ministarstvo je na svojoj internet stranici danas objavilo obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera, u kojem između ostalog podseća da je vrednost vaučera 5.000 dinara, oni se mogu koristiti u periodu od 1. avgusta do 20. novembra ove godine, a njima se može plaćati samo smeštaj, ali ne i ishrana, piće, zdrvastvene i druge usluge, bravišna taksa. Vaučeri se mogu koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima koji nisu na opštini odnosno u mestu prebivališta korisnika vaučera i to u trajanju od najmanje pet noćenja. Korisnici vaučera mogu biti penzioneri, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 60.000 dinara neto mesečno, kao i ratni vojni invalidi čija primanja takođe nisu veća od 60.000 dinara. Uslov za dodelu vaučera je rezervacija smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, jer će ministarstvo dodeliti vaučere na osnovu potvrde o rezervaciji.
Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se na šalterima Pošta Srbije. Penzioneri uz potvrdu treba da podnesu ček od penzije za maj, nezaposleni fotokpiju uverenja o prijavi na evidenciju nezposelnih lica. Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lice treba da podnese fotokopiju rešenja ili uverenja kojim kojim dokazuje ostvarivanje tog prava, a korisnici prava na dohodak za pomoć i negu drugog lica potrebno je da uz prijavu podnesu i fotokopiju rešenja ili uverenja koje je izdao Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Zaposleni pored prijave, podnose original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj koja ne prelazi iznos od 60.000 dinara a koju izdaje poslodavac.
Rok za prijavljivanje na šalterima pošta je 15. jul.