018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Publikovani rezultati istraživanja Ženskog istraživačkog centra za edulkaciju i komunikaciju (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Strategija bezbednosti grada Niša ne prepoznaje potrebe žena, a u izradu nove bi, preporučuju, trebalo da se uključe predstavnici opštinskih tela za rodnu ravnopravnost, nevladine organizacije koje se bave problemima žena ali i žrtve nasilja.
Mračne ulice, haustori i ulazi su mesta koje Nišlijke izbegavaju zbog straha da će biti silovane, pretučene, opljačkane ili da će postati žrtve trgovaca ljudima. Rezultati istraživanja koje su sprovele ekspertkinje Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju govore da se čak 63 odsto ispitanica plaši da noću ide samo ulicom, a veliki procenat se ne oseća bezbedno ni u svojoj kući. Za žene u Nišu je, kako tvrde u Centru, porodično nasilje i dalje tabu tema, dok muškarci nerado govore o svojim strahovima.
Skoro 40 odsto muškaraca je odgovorilo da se uopšte ne plaši čak ni ubistva, iako su, statistički, muškarci češće žrtve svih oblika kriminaliteta, pa i ovog. Dok se muškarci više oslanjaju na sopstvenu snagu, žene svoj način života prilagođavaju potrebi za bezbednošću.
Strategija za bezbednost grada Niša ne propoznaje različite strahove muškaraca i žena, a u izradi nove trebalo bi da se uključi nevladin sektor, preporučuju u Ženskom istraživačkom centru. Predstavnici opštinskih tela za rodnu ravnopravnost trebalo bi, kako kažu, da oslušnu interese građana. Treba konsultovati žene iz marginalizovanih grupa ali i žrtve nasilja. Kao konretnu meru predlažu osvetljenje svih ulica i javnih prostora, ali i oslobađanje žrtava porodičnog nasilja troškova lečenja.
Istraživanje su sprovele na uzorku od 512 ispitaka starijih od 18 godina, sa teritorije svih gradskih opština.