018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Prvog aprila ističe rok za podnošenje dokumentacije

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Agencija za privatizaciju upozorila je danas lokalne samouprave i medije da 1. aprila ističe rok za podnošenje kompletne dokumentacije bez koje nije moguće pokrenuti proces privatizacije 73 medija u Srbiji.
„Od navedenih, 64 medija su u vlasništvu lokalnih samouprava, koje su dužne da u skladu sa Zakonom o javnom informisanju, donesu odluke o modelu privatizacije za ova preduzeća“, navodi se u saopštenju Agencije.
Do danas je Agencija za privatizaciju primila samo sedam ispravno donetih odluka dok za 30 medija odluke nisu ni dostavljene, a za 17 medija odluke nisu donete u propisanom obliku.
„Uvažavajući molbu Ministarstva kulture i informisanja, sa sastanka na kojem su prisustvovali ministar Ivan Tasovac i direktor Agencije Ljubomir Šubara, Agencija za privatizaciju je za lokalne samouprave pripremila nacrte Odluka koje su u skladu sa zakonom i koje mogu biti uvažene kao osnov za sprovođenje daljeg postupka privatizacije“, poručeno je sa ove adrese.
Odluke su, kako je navedeno, dostavljene lokalnim samoupravama od kojih se očekuje da najkasnije do 1. aprila dostave Agenciji za privatizaciju ispravne odluke. Istaknuto je da su pored dostavljenih odluka, ova preduzeća dužna da u istom roku dostave i odgovarajuću privatizacionu dokumentaciju, što je uslov za objavu javnih poziva, radi njihove prodaje.
„Agencija za privatizaciju još jednom naglašava da je dostavljanje navedene dokumentacije do prvog aprila ključni preduslov za raspisivanje javnih poziva za privatizaciju medija, u skladu sa zakonomskim rokovima“, upozoravaju iz Agencije.
U suprotnom, kako je napomenuto, zbog kašnjenja i nemogućnosti sprovođenja privatizacije, imajući u vidu da u skladu sa zakonom 1. jula prestaje finansiranje medija iz budžeta lokalnih samouprava, preti realna opasnost od gašenja tih medija zbog nedostatka finansijskih sredstava za poslovanje.
Tanjug 24.03.2015 12:11
Foto AZP