018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

“Prošlu godinu u pravosuđu je obeležio nerad” (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Prošlu godinu, kada je reč o pravosuđu, obeležio je nerad, zaključak je monitoringa suđenja od strane Inicijative mladih za ljudska prava. Mnogi problemi javili su se zbog aktivnosti koje su predviđene novom reformom pravosuđa koje su bile neadekvatno promišljene, kažu iz tima Inicijative.
U skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018 i Akcionim planom za njeno sprovođenje, ključne aktivnosti trebalo je da obeleže prošlu godinu. Međutim, monitoringom suđenja, pokazalo se da su one pravosuđu donele više štete nego koristi, kažu iz Inicijative mladih za ljudska prava koji su i radili ovo istrazivanje.
Kako Đurić kaže, kao zaključak se ne može izdvojiti ništa pozitivno. Ono što je glavni utisak monitringa je da se u mnogim procesima nije održao nijedan pretres. Najčešća kršenja principa pravičnog suđenja odnose se na raspravu u razumnom roku, dok je jedan od opštih zaključaka da se u medijskom izveštavanju o sudskim procesima učestalo krši pretpostavka nevinosti. U okviru ovog programa koji sprovodi Inicijativa mladih za ljudska prava, obučeno je 5 studenata za monitoring. Ovakvo iskustvo budućim pravnicicma mnogo znaci, kažu iz Inicijative.
Inicijativa mladih za ljudska prava je 2011. počela monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u pravosudnom sistemu Srbije.