018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Preopterećenost smeštajnih kapaciteta srpskih zatvora, kao i nedovoljna primena alternativnih sankcija, rezultat je istraživanja koje sprovodi Viktimološko društvo Srbije u sedam srpskih gradova.
O ovoj temi bilo je reči na okruglom stolu u medija centru, na kome učestvovali predstavnici niškog pravosuđa, sudije, javni tužioci i advokati.
Na okruglom stolu “Promocija alternativnih kviričnih sankcija i mera restorativne pravde” prezentovani su rezultati istraživanja Srpskog viktomološkog društva od novembra 2014. do januara 2015.godine. Fondacija centar za demokratiju koordinator je ovog projekta i serije okruglih stolova koji će na ovu temu biti održani u sedam najvećih gradova Srbije. Alternativne krivične sankcije i mere restorativne pravde u našem penološkom sistemu primenjuju se od 2011.godine i daju dobre rezultate.
Od 2006.godine sve je izraženiji problem preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u srpskim zatvorima. U uslovima kada jedan vaspitač radi sa 200 zatvorenika, proces resocijalizacije ne može dati zadovoljavajući rezultat, rečeno je na okruglom stolu.
Okrugli sto “Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde” podržan je od strane EU i deo je programa Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava.