018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Projektno finansiranje privatnih medija iz budžeta grada (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

U Nišu je održana treća, završna javna debata o utvrđivanju tema od javnog interesa za Grad. Na osnovu njih, definisaće se medijski sadržaji koji će biti sufinsirani budžetskim novcem. Ovom prilikom, predstavljen je i pravilnik o sufinansiranju takvih projekata.
Novi Zakon o javnom informisanju i medijima predviđa konkursno, projektno sufinansiranje javnog informisanja. Osnovna svrha budžetske podrške medijima jeste, da svim građanima omogući ostvarivanje prava na istinito, potpuno, pravovremeno i nepristrasno informisanje. Pre toga, u interakciji između gradske vlasti i organizacija koje zastupaju građene treba utvditi šta je opšti javni interes.
Prema pravilniku, za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa, Opština može izdvojiti 2 odsto budžetskih sredstva. Odluku o raspisivanju javnog konkursa, dva puta godišnje i to do 31.januara i do 30.juna donosi Opštinsko, odnosno Gradsko Veće. Projekte ocenjuje i sufinansiranje predlaže stručna konkursna komisija. Niš je, krajem prošle godine, usvjio Akcioni plan, na osnovu kojeg je raspisan konkurs za projektno finansiranje medijskih projekata.