018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Pritvatni izvršitelji završili 140.000 postupaka

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Od početka rada pritvatnih izvršitelja u Srbiji, tokom dve godine, završeno je više od 140.000 postupaka izvršenja, a vreme trajanja izvršnog postupka skraćeno više od šest puta, izjavila je danas predsednica Komore izvršitelja Aleksandra Trešnjev.
„Sistem izvršenja kakav danas postoji u Srbiji, uveden je nakon opsežne analize koja je pokazala da je prosečno vreme trajanja izvršnog postupka bilo 635 dana, a danas taj period uznosi svega 100 dana“, precizirala je Trešnjev u intervjuu Tanjugu.
Prema njenim rečima, uvođenjem te profesije u pravosudni sistem Srbije izvršni postupak je učinjen znatno efikasnijim, tako da poverioci u kratkom roku mogu da naplate svoja potraživanja od dužnika.
Takođe, kako je istakla, na ovaj način satisfakciju dobijaju i oni koji su redovni u izvršavanju svojih obaveza.
Međutim, najznačajnja posledica uvođenja sistema privatnih izvršitelja jeste finansijska disciplina, kao i ubrzavanje finansijskih tokova kojima se stvara povoljna klima za rad i razvoj, naglasila je predsednica Komore izvršitelja.
Govoreći o načinu rada privatnih izvršitelja,Trešnjev je navela da se značajan procenat predmeta završava posredovanjem izvršitelja između stranaka u cilju izanalaženja dogovora, kako bi se potraživanje izvršnog poverioca naplatilo tempom i na način koji je najoptimalniji za izvršnog dužnika.
„Najveći broj postupaka se okončava bez ikakvih konflikata i u potpunoj saradnji i korelacji između izvršitelja sa jedne saradnje i poverioca i dužnika sa druge strane“, istakla je Trešnjev.
Ona je ukazala da je u odnosu na ukupan broj primljenih predmeta u izvršiteljskim kancelarijama, broj pritužbi stranaka manji od jedan odsto, dok je od tog broja daleko manji broj pritužbi koje su u nekom delu osnovane.
Nadzor nad radom izvršitelja sprovodi kako Komora tako i Ministarstvo pravde, napomenula je Trešnjev.
Na pitanje koja je izvršenja najteže sprovesti, predsednica Komore izvršitelja je ukazala da nema pravila.
„Najteže je po prirodi stvari sprovoditi oduke koje se tiču iseljenja, ali nekada i sprovođenje takve odluke prođe bez ikakvih poteškoća. Sve zavisi od okolnosti konkretong slučaja“, napomenula je Trešnjev.
Takođe, kada izršitelj proceni da je potrebno, može da zahteva i dobije asistenciju policije za sprovođenje izvršenja.
Najveći broj predmeta u radu kod privatnih izvršitelja dolazi iz javnih I komunalnih preduzeća jer su, prema rečima predsednice Komore, izvršitelji isključivo nadležni za naplatu potraživanja komunalnih preduzeća, kao što su neplaćeni računi za info stan.
Kada je u pitanju sarađa sa privatnim preduzećima ili bankama, Trešnjev je navela da se ona odvija dobro, kao i da se nada da će u nastavku razvoja izvršiteljske profesije ta saradnja biti još šira.
„Privatna preduzeća su u nama prepoznala partnera za brzo i efikasno naplaćivanje svojih potraživanja. Komora izvršitelja je uverena da će buduće reforme izvršnog postupka dovesti do proširenja nadležnosti i da će ukupan postupak izvršenja preći u nadležnost izvršitelja“, navela je ona.
Ukazujući da u ovom trenutku postoji paralelni sistem izvršenja, Trešnjev je objasila da to znači da je još uvek na poveriocu da izabere da li će zahtevati da mu izvršenje sprovodi sud ili privatni izvršitelj.
Ista je situacija i kada su u pitanju građani.
„Svako lice koje ima neko potraživanje, sa kojim je imalo poteškoću za napatu, preko ovog sistema doći će u mogućnost da efikasno realizuje svoje potraživanje“, istakla je Trešnjev.
Prema njenim rečima, ukoliko u narednom periodu izmenama zakona dođe do prenosa nadležnosti iz sudskog sistema na izvršitelje, država će se osloboditi jednog skupog postupka, kakav je izvršni postupak.
Trešnjev je istakla da su se kancelarije izvršitelja tokom dve godine razvile i kroz tehničke kapacitete i kroz ljudske resurse i da su spremne za prijem velikog broja predmeta koji bi iz sudske mogao da pređe u njihovu nadležnost.
Sistem izvršenja kakav danas postoji u Srbiji postoji i u velikom broju zemalja u regionu, kao i u mnogim razvijenim zemljama Evrope i sveta, napomenula je predsednica Komore izvršitelja.
„Dve godine nakon svog osnivanja, Komora izvršitelja je postala punopravna članica Međunarodne unije izvršitelja i u prilici smo da razmenjujemo iskustva sa zemljama koje imaju bogatiju tradiciju od naše“, napomenula je ona.
Komora izvršitelja, prema njenim rečima, počinje sa velikom kampanjom koja se odvija uz podršku nemačke organizacije za pravne reforme GIZ i Ministarstva pravde.
U tom smislu, ukazla je Trešnjev, planirano je održavnaje niza okruglih stolova tokom kojih bi trebalo približiti i pojasniti nadležnosti izvršitelja u sistemu izvršenja Srbiji.
„To bi treblao da doprinese afiramciji profesije, a s druge strane da približi postupak izvršenja svim akterima koji su na bilo koji način uključeni u postupak izvršenja“, dodala je predsednica Komore izvršitelja.
Prema podacima Komore izvršitelja, Parking servis u poslednjih šest meseci nije podnosio predmete na izvršenje privatnim izvršiteljima, a do sada je podnet samo neznatan broj predmeta.
Dobru saradnju privatni izvršitelji imaju sa Telekomom Srbije povodom naplate neplaćenih telefonskih racuna za mobilne telefone.
Kada su u pitanju neplaćeni računi za korišćenje Javnog servisa – Radio televizije Srbije, još nije došlo do konkretizacije saradnje.
Komora izvršitelja je imala nekoliko sastanaka sa Javnim servisom tim povodiom i predočene su im pogodnosti tog sistema izvršenja, ali se za sada još čeka odluka RTS-a o realizciji njenih predloga za izvršenje.
U Srbiji danas radi 204 izvršitelja, od predviđenih 308 mesta.
Izvršitelji rade na područijima svih viših sudova sa izuzetkom područja Višeg suda u Novom Pazaru, koji bi trebalo da dobije svog izvršitelja na sledećom imenovanju.
Tanjug 27.10.2014 11:17
Foto video Tanjug/ ilustracija