018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Primena Uredbe o merama socijalne uključenosti

Od:
Komentari: isključeni

Informacija o primeni Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Vlada RS je polovinom oktobra 2014 usvojila Uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći (Sl.glasnik 118/14), kojom je, između ostalog, regulisala obaveze korisnika novčane socijalne pomoći da se po pozivu Centra za soc.rad jave na određeni broj sati društveno-korisnog rada, na korist lokalne zajednice. Samim tim, otvorena je mogućnost njihovog angažovanja i radne okupacije za potrebe lokalnih preduzeća, ustanova, škola i gradskih opština.

Nakon toga, Vlada je odgovarajućim Pravilnicima i obrascima uredila i sve procedure vezane za primenu te Uredbe, a po kojima je Centar za soc.rad dobio centralnu i veoma značajnu ulogu, upravljača radnom snagom u socijalnom sektoru.

S tim u vezi, sa željom da naša lokalna samouprava što pre krene sa primenom Uredbe, a po dogovoru sa rukovodstvom Centra za soc.rad „Sveti Sava“ u Nišu, pozivam vas da uzmete učešće u ovim aktivnostima, pripremite programe i projekte za koje Vam je potrebna radna snaga i počnete sa dostavljanjem svojih potreba Centru. Ali, najpre se obratite Centru radi potpisivanja odgovarajućeg ugovora između Centra i Vašeg preduzeća/ustanove/opštine,.

Za sve detalje, formu i sadržinu ugovora, procedure zahteva za radnom snagom, kao i način izveštavanja, obratiti se Centru za socijalni rad 018248439.