018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Prijava protiv bivšeg direktora Pivare

Komentari: isključeni

Zbog sumnje da je izvršio krivično delo Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protiv 56-godišnjeg Dragana A. iz Niša, inače bivšeg direktora „Pivare“, saopštila je niška policija.

On se tereti da nije postupio po zapisniku Ministartva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Sektora za kontrolu i nadzor od 10.05.2013. godine kojim se nalaže mera A.D.“Pivara“ Niš da na bezbedan način angažovanjem ovlašćenog preduzeća izvrši pretakanje i uskladištenje amonijaka, kako bi se eliminisao rizik od njegovog isticanja.

Inspektor Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine je nakon inspekcijskog nadzora 13. maja 2013. doneo rešenje kojim se nalaže mera pražnjenja amonijaka lociranog u objektu „Pivare“ u kojem je naznačeno da je rok za izvršenje naložene mere odmah.

Policijski službenici su uvidom u delovodnik A.D. “Pivara“ Niš, za vremenski period od 08.05.2013. godine do 17.06.2013 godine utvrdili da pomenuto rešenje nije evidentirano u delovodniku navedene firme.

Osumnjičeni Dragan A., po naloženim merama nije postupio sve do 06.08.2013. godine, kada je nad A.D. “Pivara“ Niš od strane Privrednog suda u Nišu pokrenut stečajni postupak i kada je osumnjičenom prestao radni odnos, a za stečajnog upravnika imenovan Kostić Ljubomir.

Sektor za vanredne situacije u Nišu MUPa R. Srbije, Uprava za vanredne situacije u Nišu, izvršila je vanredni inspekcijski pregled objekta A.D. “Pivara“ Niš u cilju preventivnih mera zaštite od požara.

Na osnovu zapisnika od 16.03.2014. godine koji sačinjen između A.D.“Pivara“ Niš i DOO “Cilj“ Pančevo započeti su radovi uklanjanjem amonijaka i završeni sa potpunim uklanjanjem amonijaka dana 18.03.2013 godine.

Protiv osumnjičenog Dragana A. krivična prijava će u redovnom postupku biti dostavljena nadležnom tužilaštvu u Nišu.

Povezane vesti