018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Predstavljeni rezultati projekta “Jednak pristup visokom obrazovanju za sve“ (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: , ,

Više  studenata iz siromašnih porodica, potom Roma i mladih sa invaliditetom na fakultetima u Srbiji ideja je pilot projekta “Jednak pristup visokom obrazovanju za sve“. Posle tri godine ušao je u završnu fazu,a rezultati su predstavljeni u okviru završne konferencije na niškom univerzitetu.

U srpskom visokoškolskom sistemu, u tragovima je broj siromašnih, potom studenata sa invaliditetom, Roma, kao i onih, u čijim porodicma nijedan član nije studirao. U projekat je bilo uključeno pedesetoro budućih studenata, kojima je akademska zajednica pomogla pri upisu na fakultet, ali pre svega, na osnovu dobrih rezultata pri upisu.

Na niškom univerzitetu trenutno studira trideset četvoro mladih sa hendikepom. Otklanjanjem fizičkih prepreka, uvođenjem asistivnih tehnologija koje olakašavaju učenje, projekat podržavai ovu populaciju visokoškolaca.

Projekat pruža ohrabrivanje i posebnu podršku srednjoškolcima koji dolaze iz porodica u kojima niko nije upisao fakultet, ili su iz romske manjine  koja je i zbog jezičke barijere tradicionalno isključena iz sistema obrazovanja.

Partner u projektu je Ministarstvo prosvete, koje osniva grupu za socijalnu inkluziju studenata.

Zaključci projekta predočeni su Ministarsvu prosvete sa idejom da se dosadašnji sistem reorganizuje i da utvrđeni predlozi postanu deo budućeg zakona, koji će omogućiti jednak pristup obrazovanju svim studentima.

Povezane vesti