018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Predstavljen projekat „Pogled iz moga ugla“ (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

U proteklih desetak godina, oko 80% romske dece je, posle završenog 4. razreda osnovne škole, napustilo školovanje, međutim, redovnim akcijama, apelima i projektima taj broj je znatno smanjen, kažu iz nacionalnog saveta Roma, međutim, na drugim poljima se nije promenilo gotovo ništa. Ovo je rečeno na predstavljanju projekta „Pogled iz moga ugla“, produkcije ROMA WORLD.
“Pogled iz mog ugla” je projekat kojim će javnosti biti predstavljeno šta se postiglo na polju obrazovanja, stanovanja i političke participacije Roma, kao i koja je uloga njihovih organizacija civilnog društva.
Kako bi se položaj Roma poboljšao nepohodno je usvajanje strategije za poboljšanje njihovog položaja i akcionih planova za njeno sprovođenje na lokalnom nivou, kažu predstavnici kancelarija za ljudska i manjinska prava, koji su podržali ovaj projekat.
Na predstavljanju projekta takođe su zaključili da mediji igraju bitnu ulogu u stvaranju slike o romskoj populaciji, pogotovo na često stvaranje predrasuda i stereotipa. Naglašeno je da je neophondo da se svi uključe u kreiranje bolje slike, a neke mere su već, kako kažu, preduzete. Naime, Niška televizija i Bum radio podržaće ove organizacije, pa će tako uskoro auditorijumu biti predstavljeni TV paketi na ovu temu. Podsećamo, u Nišu živi oko 25.000 Roma.

Povezane vesti