018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Porez na imovinu višestruko uvećan (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: , ,

Zbog novog Zakona o porezu na imovinu mnoge Nišlije imaju višestruko uvećan porez. Na uvećanje je najviše uticalo integrisanje naknade za korišćenje gradskog zemljišta u poreska rešenja, ali i to što bodovi za kvalitet nekretnina koji su ranije smanjivali porez sada ne ulaze u obračun, kažu u Upravi za finansije.

Ove godine se, zbog primene novog zakona, porez na imovinu obračunava na osnovu prosečne prometne cene nekretnine u zoni u kojoj se nalazi u periodu od 1. januara do kraja septembra 2013. Lokalna samouprava je poresku stopu povećala sa 0, 3 na 0, 35 a naknada za korišćenje gradskog zemljišta je integrisana u porez na imovinu i više se ne plaća preko računa Objedinjene naplate. Zato su pojedini obveznici dobili višestruki iznos na rešenjima u odnosu na prošlu godinu, kažu u Upravi za finansije.

Novim zakonom i pomoćni objekti se računaju kao mesto stanovanja, kao i vikendice. Novim načinom obračuna više su pogođeni vlasnici stanova, jer su oni skuplji od kuća, a kredit kojim se porez umanjuje za 50 odsto važi samo ukoliko vlasnici stanuju u svojim nekretninama. S obzirom da je grad podeljen u 8 zona i da je porez u centralnim zonama najviše uvećan, to će pogoditi vlasnike starih i ruiniranih objekata u kojima niko ne stanuje u centru grada. U Upravi za finansije dodaju da je i cilj da se centralne zone očiste od takvih objekata. Obveznici mogu i dalje da plaćaju porez kvartalno, sa tačno utvrđenim ciframa za određeni period. Samo će oni koji kasne sa plaćanjem morati da plate prvo kamatu koja godišnje iznosi 24 odsto, a onda i glavnicu. Ove godine Niš ima 90 000 poreskih rešenja a očekivani budžćetski priliv je oko milijardu dinara, dodaju u Upravi za finansije.

Povezane vesti