018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Političke stranke i humanitarne aktivnosti (VIDEO)

„Povodom zahteva medija upućenih Agenciji za borbu protiv korupcije, a u vezi sa humanitarnim aktivnostima političkih subjekata i njihovih predstavnika, Agencija podseća da funkcioneri ili članovi političkih stranaka mogu da daju humanitarni prilog iz sopstvenih sredstava i za svoj račun, čak i kad to čine organizovano (u okviru stranke, poslaničkog kluba, itd).

Međutim, trošenje novca koji je namenjen finansiranju redovnog rada političkih stranaka u humanitarne svrhe nije u skladu sa svrhom zakonskih rešenja.

Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti propisano je da se „sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti.“

Političke stranke se na osnovu Zakona o političkim strankama formiraju „radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešća na izborima“, a ne radi obavljanja humanitarne delatnosti.

Sa računa stranaka više ne smeju da budu plaćeni kuća, ogrev, krov, kompjuter, školovanje deteta, lekarski pregledi, knjige, brašno…“

„Biro za društvena istraživanja (BIRODI) takođe podseća da je delovanje stranaka pobrojano u Čl.19. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti (kada je reč o aktivnostima koji se finansiraju iz javnih sredstava): „rad sa biračima i članstvom, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti”, kao i da humanitarne aktivnosti ne spadaju u polje delovanja stranaka.

Smatramo da je svaki građanin slobodan da svoja lična sredstva opredeli i za humanitarne aktivnosti, što je svakako poželjan gest ljudske solidarnosti i saosećanja. Međutim, javna i „medijska“ dodela novčanih sredstava u ime političke stranke, a ne građana u humanitarne svrhe predstavlja čin koji može dovesti i najčešće dovodi do zloupotrebe same humanitarne akcije u cilju promovisanja političke partije, a ne građanske svesti o solidarnosti i humanosti.  Svi članovi partija i lideri kao građani imaju pravo da se okupljaju i pomažu akcije humanitarnog tipa i tako šire društveno poželjne vrednosti, ali bez uplitanja „političkog“ aspekta i korišćenja „političkog autoriteta“ u humanitarne svrhe, upravo da bi se izbegla pogrešna tumačenja različitih namera i situacija.“

„Imajući napred navedeno u vidu, Biro za društvena istraživanja predlaže da se Zakon o finansiranju političkih aktivnosti izmeni i direktno navede da je finansiranje humanitarnih aktivnosti od strane političkih stranaka zabranjeno i istovremeno poziva medije da informacije sa humanitarnih aktivnosti članova i lidera partija ne prenose i ne tumače kao „partijske aktivnosti“ već kao lični čin pojedinaca ili grupe pojedinaca, ne navodeći partijsku funkciju i pripadnost, što je jedini način da se sačuva i integritet i svrha humanitarnih akcija i izbegnu medijske zloupotrebe humanitarnih aktivnosti.“

Evo šta kaže Zakon o finansiranju političkih aktivnosti:

Član 19

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti.

Sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje 5% ukupnih sredstava dobijenih za redovan rad na godišnjem nivou, politički subjekat je dužan da koristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom.

Povezane vesti

  • Nikolija

    I treba da se privatizuju, mislim i ostali ljudi rad bez icije pomoci.. Hvala Bogu pa Agencija se setila za ovaj zakon, a njoj se niko nikada ne moze suprostaviti