018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Podizanje nivoa bezbednosti suština novih zakona (VIDEO)

Komentari: isključeni

Zaštita i podizanje nivoa opšte bezbednosti građana i države jeste suština novog zakona o policiji i zakona o evidenciji i obradi podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova. Njegov Nacrt predstavljen je na javnoj raspravi u Nišu, kojoj su pored pripadnika policije, prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Novi Zakon o policiji će na moderniji način uređivati organizaciju i funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova i njegov odnos prema građanima. Reč je o konceptu Policije u zajednici zasnovanom na prevenciji.

Na direktiji i konkretniji način biće propisana policijska i službena ovlašćenja, načini i vrste korišćenja sredstava prinude, karijerno napredovanje policajaca i kontrola njihove imovine.

Novim Zakonom o evidenciji i obradi podataka o ličnosti u oblasti unutršnjih poslova biće precizirano koliko podataka građana obrađuju državni organi i u koju svrhu i da li postoji mogućnost da budu ispravljeni ili brisani, u skladu sa Zakonom. Javna rasprva biće okončana do 20. aprila, posle čega se očekuju sugestije iz Evropske komisije. Dokument potom odlazi u Vladu Srbije, koja ga predlaže Narodnoj Skupštini.

Povezane vesti