018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

“Palijativno zbrinjavanje u Srbiji” (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Ministarstvo zravlja Republike Srbije naredne dve godine realizuje projekat pod nazivom “Palijativno zbrinjavanje u Srbiji”.
Nosilac projekta biće dom zdravlja u Nišu zajedno sa još dvanaest domova zdravlja.Projekat vredan dva i po miliona dinara obuhvatiće edukaciju sto lekara i tri stotine medicinskih sestara.

Radi se o kompletnim stručnim timovima koji će na terenu pomagati najtežim bolesnicima i njihovim porodicama.
Sve veći broj starih lica kao i onih koji boluju od najtežih bolesti posebno u gradovima i opštinama na jugoistoku Srbije opredelio je Ministarstvo zdravlja da u saradnji sa domovima zdravlja i gerontološkim centrima preduzmu mere koje će omogućiti njihovo kvalitetnije zbrinjavanje. Reč je o projektru “Palijativno zbrinjavanje u Srbiji” koji ima za cilj formiranje stručnih operativnih timova i sveubuhvatniji pristup pacijentima koji boluju od najtežih bolesti. Na sastanku u niškom domu zdravlja predstavnici domova zdravlja iz 12 gradova i opština sa jugoistoka Srbije potpisali su ugovore o implementaciji ovog projekta.
Posle specijalne edukacije biće formirani stručni timovi lekara i medicinskog osoblja koji će se starati o teškim bolesnicima.
Projektom “Palijativno zbrinjavanje u Srbiji” ustanove primarnog zdravstva biće uključene u pružanju ovog vida zdravstvene usluge za kojom postoji sve veća potreba zbog demografskog starenja, kao i porasta malignih i cerebrovaskularnih bolesti.