018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Overavanje u sudovima i upravama do 1. januara 2017. godine

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas rad raspravom o izmenama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa koji bi građanima trebalo da omogući da do 1. januara 2017. godine dokumenta overavaju u osnovnim sudovima i opštinskim upravama, a ne samo kod javnog beležnika.
Važećim zakonom predviđeno je da se overe potpisa, rukopisa i prepisa od 1. marta obavljaju samo kod javnih beležnika, a izmenama zakona se taj rok pomera na 1. januar 2017. godine.
O predloženim zakonskim izmenama raspravlja se na inicijativu 187 poslanika, a Olgica Batić iz DHS S rekla je, obrazlažući ih, da prema važećem rešenju do 1. marta prestaje nadležnost sudova i uprava za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, a da javno beležnička služba u ovom momentu ne funkcioniše u punom obimu.
“Zbog nedovoljnog broja javnih beležnika građani ne treba da trpe i to je suština predloženih izmena. Donošenje ovakvog zakona po hitnom postupku sadržano je u neophodnosti obezbeđivanja celishodnog postupka u kome će sva pravna i fizička lica pod istim uslovima ostvarivati zakonom utvrđena prava”, rekla je Batić.
Predložene zakonske izmene prihvatio je i skupštinski Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu na sednici održanoj uoči početka skupštinskog zasedanja.

Tanjug 23.02.2015 10:26
Foto Tanjug, R. Prelic, ilustracija