018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Otvoren prvi Centar za podršku porodici (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

U Nišu je otvoren prvi Centar za podršku porodici. U saradnji sa socijlnim ustanovama grada rad centar Putokaz će biti fokusiran na rad sa porodicama u riziku od odvajanja dece. Novac je obezbeđen za rad Centra u naredne dve godine, a planirano je da usluge koristi 200 odraslih i 400 dece i mladih.
Korz centar za podršku porodici Putokaz biće obezbeđene različite usluge za korisnike projekta – individualni i grupni rad sa porodicama, edukacije, klubovi za roditelje i mlade, ali i podrška u obrazovanju i zapošljavanju.

Putokaz je prvi Centar ovakve vrste u Nisu. Glavni partneri biće Centar za socijalni rad i Centar za porodični smeštaj i usvojenje.
Prema podacima Fondacija SOS Dečja sela Srbija, u našoj zemlji trenutno oko 200 000 dece živi ispod ili na granici siromaštva, a njih 6000 bez roditeljskog staranja, smešteno u hraniteljske porodice ili domove. Za dve godine rada planirano je da kroz centar Putokaz prođe oko 400 mladih.