018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Okrugli sto revizorske institucije

Komentari: isključeni
Tagovi:

Državna revizorska institucija organizovala je predavanje za predstavnike lokalnih samouprava o transparentnijem trošnju budžetskih sredstava i dosadašnjim iskustvima revizora.

O novinama koje donosi novi Zakon o javnim nabavkama govorili su predstavnici institucije. Cilj je da se obezbedi preglednost u sprovođenju javnih nabavki i tendera.

Javne nabavke i tenderi – i dalje su najveći problem u izveštajima lokalnih samoprava državnim revizorima.

Trošenje budžetskih para u skladu sa zakonom bila je glavna tema okruglog stola u Nišu. Učesnici – predstavnici lokalnih samouprava i predstavnici Državne revizorske institucija. Teme – interna kontrola, upravljenje imovinom i primena novog Zakona o javnim nabavkama.

Državni revizori su u prošloj godini podneli više od 100 prekršajnih i petnaestak krivčnih prijava. Budžete i dalje češljaju po starom zakonu, a primena novog praktično počinje naredne godine, po njemu će raditi izveštaje iz 2013.

Za 3 godine rada Državna revizorska institiucija odradila je šezdesetak revizija budžeta. Novi zakon je stupio na snagu u januaru, a primenjuje se od aprila ove godine.

Povezane vesti