018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Okrugli sto o novinarskoj etici

Komentari: isključeni

U Nišu je organizovan okrugli sto o etici u novinarskom izveštavanju. Medijski poslenici i advokati razgovarali su o različitim slučajevima poštovanja i kršenja Kodeksa novinara Srbije. Zajednički zaključak je da tabloidni naslovi i najave ne mogu uvek da se pravdaju tržišnom utakmicom. Debata je organizaovana uz pomoć OEBS-a i novinarskih udruženja.

Masovni ubica, kritično! I mrtva držala sina u naručju! Ervin prebijen na smrt, i naslovna strana sa slikom ubijenog tinejdžera. Kada vest ubija novinarsku etiku? Bez obzira da li poslenici pisane reči rade za privatni ili državni medij, novinarski kodeks ih obavezuje na istinitost, nezavisnost, ali i odgovornost u izveštavanju. Kodeks su usvojila najvažnija esnafska udruženja. Jedno od postulata trebalo bi da bude – borba za tržište ne opravdava tabloidne naslove. Međutim, da li je baš tako u praksi. O tome se razgovaralo na okruglom stolu u Nišu.  Cilj je da se razmene iskustva. Profesionalnost treba da bude na prvom mestu.

Savet za štampu okuplja izdavače, vlasnike štampanih medija i profesionalne novinare. Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara i rešavao žalbe pojedinaca. Nudi besplatnu pravnu pomoć advokata, a najinteresantniji su sporovi koji se vode između novinara i  političara.

Savet je osnovan 2006. godine na inicijativu dva najveća novinarska udruženja, UNS-a i NUNS-a. Komisija za žalbe je počela da radi 2011. i tada je bilo tridesetak tužbi vezanih za rad novinara. Organizator okrulog stola u Nišu je misija OEBS-a u Srbiji, uz pomoć novinarskih udruženja i Saveta za štampu.

Povezane vesti