018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Održana vanredna sednica sindikata komunalnih delatnosti

Od:
Komentari: isključeni

Iako je finansijska situacija u komunalnim preduzećima izuzetno teška, Grad koji je njihov osnivač, i Samostalni sindikat, potrudiće se da rad u njima bude normalizovan, pre svega u interesu korisnika. Ovo je poruka sa vanredne sednice, sazvane na zahtev zaposlenih u komunalnoj delatnosti.
Neredovne isplate, nedostatak sirovina za rad i izostanak potpisivanja posebnog kolektivnog i kolektivnih ugovora po preduzećima, osnovni su razlozi nezadovoljstva radnika u komunalnoj delatnosti. Sa druge strane, prema rečima gradonačelnika, problemi postoje već 10-ak godina. Evidentan je i rast broja zaposlenih, koji je u Gorici od osnivanja uvećan za 100, i to u administraciji, koja čini 60 odsto kolektiva. Na taj način došlo se do apsurdne situacije da su u manjini radnici koji obavljaju fizičke poslove a to je osnovna delatnost preduzeća.
Po nalogu MMF-a, u čitavoj Srbiji ove godine bez posla će ostati 4.500 radnika. Sindikat smatra da takva mera ne treba da važi za komunalni sektor.
Gradonacelnik tvrdi i da je grad, kao poslodavac, ispunio svoje obaveze prema Gorici.
Zakljuceno je i da u roku od 10 do 15 dana, sa poslodavcem bude potpisan poseban kolektivni ugovor, kao i kolektivni ugovor na nivou komunalnih preduzeća, kako bi broj zaposlenih bio racionalno raspoređen u odnosu na ugovorene poslove, što se naročito odnosi na Goricu i Toplanu, i da bi bili obezbeđeni materijali i tehnički uslovi za njihov rad.