018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Održana edukacija o palijativnom zbrinjavanju(VIDEO)

Kako izdržati i pomoći članu porodice koji je u završnoj fazi bolesti, bila je tema edukativnog skupa Službe za kućno lečenje i medicinsku negu sa palijativnim zbrinjavanjem Doma zdravlja Niš. Lekari, medicinske sestre i socijalni radnici ove službe kažu da, iako teško, takvim bolesnicima se mora pomoći, u šta je neophodno da bude uključena cela porodica.

Iako bolnica pruža kompletnije lečenje, mnogi bolsnici u završnim fazama bolesti žele da poslednje dane provedu u svojoj kući. U pomoć pristiže Služba za kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje.

Članovi porodice često nemaju snage ni znanja da se brinu o obolelom, pa su im medicinske sestre na terenu od velike pomoći.

Budući da su najtežim pacijentima neophodni i često veoma skupi lekovi -između ostalog – oko ostvarivanja prava na socijalnu pomoć pomažu im socijalni radnici.

U Službi  za kućno lečenje i medicinsku negu sa palijativnim zbrinjavanjem pacijentima i porodicama na raspolaganju je 19 lekara, 66 medicinskih sestara na terenu, 2 socijalna radnika i 9 gerontodomaćica.

Povezane vesti