018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Novi zakon o izgradnji (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji sadrži brojne rizike korupcije koji se, između ostalog, odnose na neprecizne odredbe i nejasne pojmove, saopštila je „Agencija za borbu protiv korupcije“. U nacrtu se koriste, kako je navedeno, nedefinisani pojmovi, preširoka diskreciona ovlašćenja, nepostojanje roka za usvajanje podzakonskih akata, nepostojanje kriterijuma, uslova i postupaka i promovisanje pojedinačnih interesa na štetu javnog interesa.

Osnovni nedostatak nacrta zakona predstavlja činjenica da je u više slučajeva predviđeno usvajanje podzakonskih akata vlade, nadležnog ministra i lokalnih samouprava, a da nisu predviđeni rokovi za njihovo usvajanje, čime se dovodi u pitanje primena zakona u celini. „Agencija“ preporučuje da se predlozi podzakonskih akata pripreme istovremeno sa nacrtom zakona. Takođe, potrebno je precizirati pojedine odredbe, tako da se spreče različita tumačenja i otklone svi rizici korupcije u pojedinostima.

- Predlog zakona koji, kao i svi prethodni, može da se čita na različite načine. Propisi, međutim, ne smeju biti prilagođeni slobodnoj interpretaciji izborne i sudske vlasti, niti smeju da otvaraju mogućnost za zloupotrebe – izjavila je direktorka „Agencije za borbu protiv korupcije“ Tatjana Babić.
Korupcija u građevinarstvu, prema njenim recicma, bila je i ostala ugrađena u zakonska rešenja i o tome svedoči podatak da je u toj grani „crno tržište“ zastupljeno sa više od 40 odsto. Ona je rekla da samo u Beogradu ima oko 10 miliona kvadrata divlje gradnje, a u čitavoj Srbiji 1,3 miliona bespravno izgrađenih objekata.

- U pravno uređenim državama, propisi i urbanističke norme temelje se na dva osnovna principa: poštovanje svojine (privatne, korporativne, zadružne, državne…) i konceptu javnog dobra . Nacrt ovog važnog zakona nije ispoštovao ova osnovna načela niti opravdao osnovni razlog svog postojanja uređenja urbanističkog haosa u zemlji,dodala je Babiceva.