018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Novi zakon bi trebalo da uredi oblast boračko-invalidske zaštite (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

U toku je serija javnih rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, invalida rata i članova njihovih porodica. Ovim zakonom će se prvi put, jedinstveno u celoj Srbiji urediti oblast boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Predlog zakona sadrži rešenja kako za budućnost, tako i za događaje u bližoj i daljoj prošlosti, vezane za ratna zbivanja i oružane akcije u miru, najavljuju iz resornog ministarstva.
Novim zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, invalida rata i članova njihovih porodica će se prvi put, jedinstveno u celoj Srbiji urediti oblast boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata. Njihova prava do sada su uredjivali propisi iz Savezne Republike Jugoslavije, a neke čak i iz SFRJ.
Ovim aktom biće precizirano ko se smatra borcem, vojnim invalidom i invalidom rata, kako ostvaruje svoja prava i čime, ko kontroliše tačnost podataka, kako se štiti porodica vojnih invalida i boraca. Medjutim, neki borci ovaj zakon smatraju restriktivnim.
Javna rasprava traje do 23. decembra, a nakon sakupljenih primedbi, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sačiniće nacrt ovog zakonskog akta.