018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Novi prisup lečenju bolesti zavisnosti ? (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Poslednjih godina bolest zavisnosti sve je veći problem kod nas. Sve više građana se zbog socio-ekonomskih razloga odaju alkoholu, psihogenim supstancama i lošim navikama.
Specijalizovane zdravstvene ustanove nisu u stanju da se efikasno izbore sa ovim specifičnim bolestima, pa se u razvijenim zemljama na potpuno drugačiji način pristupa ovom problemu.
Klubovi lečenih zavisnika pružaju dobro okruženje, efikasniji tretman i nadu u izlečenje onima koji su rešeni da se vrate porodici i zdravom načinu života.
U zavisnosti od materija koje se nunose u organizam, sve bolesti zavisnosti dele se na hemijske i nehemisjke. Hemijske mogu biti legalne: alkohol, nikotin i kofein a nelegalne su heroin, kokain, marihuna i druge psihogene supstance.
U nehemijske bolesti zavisnosti spadaju kocka i zavisnost od internet sadržaja kaže neuropsihijatar dr Vlada Radivojević.
Klubovi lečenih zavisnika vrlo su popularni u razvijenim zemljama sveta jer se pokazalo da raspolažu najefikasnijim terapeutskim sadržajima.
Zabrinjava podatak da je među pacijentima koji imaju probelma sa bolesetima zavisnosti sve više vrlo mladih ljudi. Internet zavisnost predstavlja novo oboljenje koje su nam donele inforamcione tehnologije, a među obolelima veliki je broj dece školskog uzrasta.